3 yaş bricanyl şurup

Перейти к контенту

Главное меню:

Разное
3 yaş bricanyl şurup
Bricanyl Expektoran 100 Ml Şurup - İlaç Prospektüsü, Bricanyl ekspektoran şurup Kullanma Talimatı - İlaç , BRICANYL EXPEKTORAN 100 ml şurup Nasıl Kullanılır, BRICANYL 0.3 MG/ML SYRUP | Drugs.com, İlaç Skoru | Bricanyl Expektoran Şurup 1,5 mg / 5 ml, peditus şurup, zaditen şurup, bricanyl şurup (17 cevap , , , .
Forml:5 ml'lik her lekte Terbtalin slfat 1.5 mg Guifenesin (gayakol gliseril eter) 66.5 mgKoruyucu: Sodyum benzoatTatlandrc: Sorbitol, sodyum sakarin, AlkolFarmakolojik zellikleri:Farmakodinamik zelliklerTerbtalin, temel olarak β2-reseptrlerini uyararak broniyal dz kaslarn gevemesini, endojen spazmojenlerin salg ilan masnn in hibisyonunu, endojen mediyatrlerin yol at demin inhibisyonunu, mukosiliyer klerensin artmasn ve uterus kasnn gevemesini salayan bir adrenerjik agonisttir.Guaifenesin, solunum yollarndaki mukusun viskozitesini azaltarak ekspektorasyonu kolaylatrr ve ksrmeyi rahatlatr.Klinik aratrmalarda bronkodilatasyon etkisinin 8 saate kadar devam ettii gsterilmitir. Farmakokinetik zelliklerTerbtalin slfat, ince barsak duvarnda ve karacierde byk oranda ilk gei metabolizmasna urar. Biyoyararlanm yaklak %10'dur ve terbtalin a karnna alndnda yaklak %15e ykselir. En yksek terbtalin plazma konsantrasyonuna 3 saat iinde ulalr. Terbtalin esas olarak slfrik asitle konjuge edilerek metabolize edilir ve slfat konjugat olarak atlr. Aktif metaboliti yoktur.Endikasyonlar:Broniyal astm. Kronik bronit, amfizem ve bronkospazm ile sekresyonun bulunduu dier akcier hastalklar.Kontrendikasyonlar:Bileiminde bulunan maddelerden herhangi birine ar duyarllk.Uyarlar/nlemler:Tm 2-agonistlerinde olduu gibi, tirotoksikozlu hastalarda ve iskemik kalp hastal, taiaritmi ya da air kalp yetmezlii gibi air kardiyovaskler hastal bulunanlarda dikkatli olunmaldr.2-agonistlerinin hiperglisemik etkileri nedeniyle, diyabetli hastalarda balang dneminde kan ekeri daha sk aralklarla kontrol edilmelidir.2-agonist tedavisi, ar hipokalemiye yol aabilir. Hipoksi bu riski arttrabileceinden, zellikle ar akut astm nbetlerinde dikkatli olunmaldr. Uygulanan ek tedaviler hipokalemik etkiyi glendirebilir (laEtkileimleri ve Dier Etkileimler blmne baknz). Bu tr durumlarda, serum potasyum dzeyinin izlenmesi nerilir.Taikardi ile ilgili olan kardiyak aritmiler ve digital intoksikasyonuna bal gelien taikardilerde kullanlmamaldr.Ar ve uzun sreli kullanm tolerans gelimesine neden olabilir. Ar kullanmda paradoksik bronkokonstrksiyon geliebilir. Bu durumda terbutalin alm derhal kesilmelid ir. Tokolizde kullanldnda, ar hidrasyon, oklu gebelik, oklt sepsis ve altnda yatan kardiyak hastalk gibi risk faktrleri ile ilikili maternal pulmoner dem riski mevcuttur. Bu mevcut riski azaltmak iin gnlk sv almn 2,5-3 litre ile snrlandrarak, sodyum almn azaltmak ve maternal nabz 130 atm/dakika altnda tutmak gereklidir. Gebelik ve Emzirme Dneminde KullanmGebelik Kategorisi: B.Hayvanlarda ve insanlarda herhangi bir teratojenik etki saptanmamsa da, gebeliin ilk aynda dikkatli olunmas nerilir.Terbtalin ste geer, ancak teraptik dozlarda bebek zerinde herhangi bir etki gstermesi beklenmez. 2-agonist tedavisi uygulanan annelerin prematr yenidoan bebeklerinde geici hipoglisemi grld bildirilmitir. Ara ve Makine Kullanmaya EtkisiBricanyl, ara ve makine ve kullanma yeteneini etkilemez.Yan etkiler/Advers etkiler:Yan etkilerin iddeti alnan doza ve uygulama yoluna baldr. Tedaviye dk dozlarla balanmas, ou kez yan etkileri azaltr. Bugne kadar bildirilmi olan tremor, baars, bulant,tonik kas kramplar,taikardi ve arpnt gibi yan etkilerin tm sempatomimetik aminlere zg etkilerdir. Bu etkilerin ounluu, tedavinin ilk 1-2 haftas iinde kendiliinden kaybolur.Tm 2-agonistlerde olduu gibi, nadiren, kardiyak aritmiler (atriyal fibrilasyon, supraventrikler taikardi ve ekstrasistoller) bildirilmitirrtiker ve eksantem grlebilir.Uyku bozukluklar ve ajitasyon, hiperaktivite gibi davran bozukluklar gzlenmitir.Titreme sk olarak grlen, sinirlilik ve huzursuzluk nadir olarak grlen yan etkilerdir. BEKLENMEYEN BR ETK GRLDNDE DOKTORUNUZA BAVURUNUZ.la etkileimleri:Beta-reseptr blokerler (gz damlalar dahil), zellikle selektif olmayanlar, 3-agonistlerin etkisini ksmen ya da tamamen ortadan kaldrabilir.2-agonist tedavisi hipokalemiye neden olabilir ve ksantin trevleri, steroidler ve diretikler hipokalemiyi iddetlendirebilir (Uyarlar/nlemler blmne baknz).Trisiklik antidepresanlar ve MAO inhibitrleri terbtalinin toksik etkisini artrr.Kullanm ekli ve dozu:Bricanyi ekspektoran urup, astm ve bronkospazm ile sekresyonun komplikasyon olarak ortaya kt dier akcier hastalklarnn idame tedavisinde kullanlr.Doz, hastann durumuna gre ayarlanmaldr.Erikinler: Gnde kez 10-15 mL (2-3 lek).ocuklar: Gnde kez kilo bana 0.25 mL (0.075 mg terbtalin/kg).Aada verilen tablo, ocuklarda doz ayarlamasnda yardmc olarak kullanlabilir. Vcut arl(kg) - Doz 4 - lml x 3 6 - 1.5ml x 3 8 - 2ml x 3 10 - 2.5 ml x 3 12 - 3ml x 3 14 - 3.5ml x 3 16 - 4ml x 3 18 - 4.5ml x 3 20 - 5ml x 3 24 - 6ml x 3 28 - 7ml x 3 32 - 8ml x 3 36 - 9ml x 3 40 - l0ml x 3 Yukarda belirtilen dozlarla yeterli yant alnamaz ve yan etkiler ok iddetli deilse, doz iki katna karlabilir.Doz Am ve TedavisiBulgu ve belirtiler: Baars, anksiyete, tremor, bulant,tonik kas kramplar, arpnt, taikardi ve aritmi. Bazen kan basncnda dme grlebilir.Laboratuvar bulgular: Bazen hiperglisemi ve laktikasidoz geliebilir. 32-agonistler, potasyumun redistribsyonu sonucu hipokalemiye yol aabilir.Tedavi: Genellikle hibir tedavi gerekli deildir. Yksek miktarlarda terbtalin slfat alndndan kukulanlyorsa aadaki nlemlere bavurulabilir:Mide lavaj uygulanr, aktif karbon verilir. Asit-baz dengesi, kan ekeri ve elektrolit dzeyleri kontrol edilir. Kalp hz, kalp ritmi ve kan basnc izlenir. Bricanyl doz amnda tercih edilen antidot, kardiyoselektif beta-blokerlerdir. Ancak, beta-reseptr blokerleri, bronkospazm hikayesi bulunan hastalarda dikkatle kullanlmaldr. 32-agonist etkiye bal olarak periferik damar direnci, kan basncnda belirgin bir dmeye neden olacak kadar azalrsa, hacim geniletici bir zelti verilmelidir.retici Firma:AstraZeneca Trkiye la Sanayi ve Ticaret Ltd.ti.Telefon: (212) 317 23 00Email: . Bricanyl Expektoran 100 Ml Şurup. Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Sistemik Adrenerjikler » Selektif Beta 2 Adrenoreseptör Agonistleri » Terbutalin Kombinasyonları. Ancak, BRICANYL® Ekspektoran Şurup, başlamış olan akut bir astım atağını iyileştirmez. 1 mL ekspektoran şurup: 0,3 mg terbütalin sülfat ve 13,3 mg guaifenesin içerir. 2. BRICANYL Ekspektoran Şurup kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler BRICANYL® Ekspektoran Şurup'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.
Yaşlılarda kullanımı. Yetişkinlerle aynı doz kullanılır. Özel kullanım durumları. Veri yoktur. Eğer BRICANYL Ekspektoran Şurup 'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.. Package leaflet: Information for the user Bricanyl® 0.3 mg/ml Syrup terbutaline sulfate Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains. BRICANYL Ekspektoran Şurup beklenen solunum problemlerini önlemek için düzenli tedavi olarak kullanılır. Ancak, BRICANYL Ekspektoran Şurup, başlamış olan akut bir astım atağını iyileştirmez. 1 mL ekspektoran şurup: 0,3 mg terbütalin sülfat ve 13,3 mg guaifenesin içerir.. İnternetten araştırdığım kadarıyla zaditen şurup kortizonsuz ama kilo aldıran bir ilaçmış. Peditus şurup 3 yaş altındakilere önerilmiyormuş. Bricanyl için kötü birşey okumadım var mı bildiğiniz başka yan etkiler?. . .
 
Copyright 2019. All rights reserved.
Назад к содержимому | Назад к главному меню